EduAktiv

Augmented reality

Augmented reality

AR (Augmented reality) er ny teknologi som skaper visualiserings muligheter ved å tilføre data-genererte scener og objekter til vår egen verden. Ikke bare tilfører vi den virkelige verden ny informasjon i 3D, vi kan også behandle dataene interaktivt og underveis vurdere resultatene av endringene. AR teknologien brukes i stadig flere sammenhenger og vi tror det vil bli fremtidens foretrukne visualiserings verktøy.

NT- gruppen, stolt utvikler av fremtidens AR løsninger.

Meteorjegere

Helt fra begynnelsen av sin eksistens, har mennesker vært tiltrukket av “overnaturlige” fenomener på himmelen. 

Stjerneskudd og kometer har alltid vært de fenomenene som har fortryllet mennesker. Disse ble ofte ikke forstått, og dermed tilskrevet mørke krefter, noe som var mer maktfull enn dem selv. Et betydelig skritt fremover ble gjort da vitenskapen definerte de hendelsene som en atmosfærisk begivenhet, som meteoroider – himmellegemer som ankommer Jordas luftlag fra rommet, og meteoritter – legemer som endte opp på klodens overflate. 

I mange år har vi levd med denne kunnskapen, og studert meteorene, de synlige, men uhåndgripelige sidene av astronomien. Det er virkelig sjeldent å finne en meteoritt, et utenomjordisk legeme på jordens overflate.

Meteorjegere

nomon logo trans1

Stimulere

Stimulere biologiske potensialer

NTC metoden oppmuntrer og utvikler intellektuelle evner hos barn som deltar i programmet. Alle deltakere har utbytte av programmet, uansett forutsetning og ressursnivå. Metoden kan brukes i det hverdagslige pedagogiske arbeidet av lærere på skolen eller også av foreldre hjemme.

Med NTC programmet innføres viktige elementer som stimulerer barns mentale utvikling og letter læringsprosessen i alderen førskole, barneskole og ungdomsskole. Metoden utvikler barns funksjonelle kunnskap (evne til å tenke konsekvens og konklusjon), forsterker latente evner, utvikler og samordner motoriske bevegelser samt forebygger konsentrasjons og oppmerksomhets forstyrrelser som kan melde seg senere i oppveksten.

My method is different…

NT Gruppen har som formål å fremme bærekraftig kunnskap basert på Nikola Teslas mangfoldige liv og virke. Vi ønsker å formidle teoretisk kunnskap og eksperimentell praksis til skolene, samt etablere standarder som vil hjelpe arbeidet med veiledning og coaching av elevene.

NT Gruppen vil være en pådriver og samarbeidspartner med formål som utstillinger, filmproduksjoner, publikasjon av Web og skriftlig materiale og alle andre aktiviteter som vil vekke opp interessen for denne ekstraordinære mannen og hans ideer.

Med dette som bakgrunn har NT Gruppen i Kristiansand og Tesla museet i Beograd innledet samarbeid med det formål å arrangere utstillinger i Norge om Nikola Teslas liv og teknologi. Følg vårt arbeid på vår nettside.

Nikola Tesla

Education

education

Educative senter

Dagens skole byr på en form for undervisning som tar vare på den gjennomsnittlige eleven, alle skal med. Lærerne bruker verdifull undervisningstid til å sørge for at selv den minst lære-nemme/villige eleven får med seg pensum som står i læreplanen. Dette medfører at de dyktigste elevene med stor lære kapasitet og interesse innenfor vitenskapelige fag blir holdt igjen, lærerne har rett og slett ikke kapasitet til å stimulere og utnytte disse elevenes kapasitet. Dette påvirker også utviklingen av den nevnte læreplan, da lærerne så vidt rekker gjennom pensum for skoleåret.
Dette vil over tid medføre svakere læreplaner og ikke minst elever som ikke får utviklet sitt faglige potensiale i forhold til sine evner.
Kreativiteten hos barn og unge er viktig å utvikle i den rette alderen, mens barna enda er unge. Vi har et ansvar med å oppdage individuelle interesser og oppmuntre dem til utvikling. Det er den beste måten vi vil kunne ivareta fremtidens kompetansebehov, skape ekspertise og konkurransedyktige fagfolk til fremtidens internasjonale arbeidsmarked.
NT-gruppen har utviklet et konsept til et selvstyrende kreativt forskningssenter som skal operere på bynivå. Deltakerne samles lokalt og velger det forsknings-programmet de har mest interesse for. Å samle mennesker i ulike aldre men med samme interesser er den billigste, beste og mest effektive måten å tilby utvikling og utdanning innen STEM (science, technology, engineering and mathematics).

Location

Wergelandsveien 7
Kristiansand S, 4616

Our hours

10:00 AM – 22.00 PM
Monday – Sunday

Kontakt oss

Tel: +47 99 29 12 30
Epost: post@ntgruppen.no